Copyright© 2018 Penerbit Almahira . “Mewarnai Dunia dengan Ilmu”

Al-Qur`an PertamuKu

Terdiri dari 5 jilid + Box


 Mengenal Angka dan Warna dalam al-Qur`an

 Kisah-Kisah Ajaib dalam al-Qur`an

 Cerita Binatang dalam al-Qur`an

 Doa Para Nabi dalam al-Qur`an

 Kisah Para Penentang Allah dalam al-Qur`an

Data Buku:

Penulis

Jumlah Halaman

Ukuran

Jenis Kertas

Warna

: Muhammad Abdul Ghoffar

: Buku 1:  43 hlm, Buku 2: 42 hlm, Buku 3: 44 hlm, Buku 4: 45 hlm, Buku 5: 46 hlm

: 15 x 21 cm

: Art Paper 150 gr

: Full Color

Buku 3 : Doa Para Nabi Dalam al-Qur`an